Organisatie

De organisatie van de Stichting Oranjefeest Nieuwland

bestaat uit de volgende personen:

 

Vagile Meijerink-Edam

Voorzitter (functie komt vakant)

Marloes Uffen

Secretaris

Peter Voorthuijzen

Penningmeester/webmaster

Gerrit Jan de Graaf

Algemeen adjunctDe stichting is een vrijwilligersorganisatie. Dit houdt in dat met veel inzet, toewijding en beperkt budget ieder jaar getracht wordt een zo attractief mogelijk programma samen te stellen.
Indien u wilt meewerken aan de organisatie van deze dag of anderszins behulpzaam wilt zijn gedurende de dag, stuur dan een E-mail naar:

info@oranjefeestnieuwland.nl


Stichting Oranjefeest Nieuwland is opgericht op 12 januari 2000 en ingeschreven bij de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 32077810