Organisatie

De organisatie van de Stichting Oranjefeest Nieuwland bestaat uit de volgende personen:

Vagile Meijerink-Edam
(Voorzitter)
Marloes Uffen
(Secretaris)
Peter Voorthuijzen
(Penningmeester/webmaster)
Gerrit Jan de Graaf
(Alg.adjunct)


Mijn naam is Gerrit Jan de Graaf en ben 52 jaar jong. Ik ben getrouwd met Miranda en heb 2 zoons: Antwan van 15 jaar en Damian van 10 jaar.
Ik werk bij een garagebedrijf als magazijn medewerker en ben actief bij het organiseren van de avondvierdaagse in Hoogland.
Na jaren van actief kleedjes verkoper met beide zoons heb ik na afloop van Koningsdag 2017 de stoute schoenen aangedaan en mijzelf aangemeld om te helpen met het organiseren van de volgende koningsdagen.

Met vriendelijke groet Gerrit Jan de Graaf


De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Dit houdt in dat met veel inzet, toewijding en beperkt budget ieder jaar getracht wordt een zo attractief mogelijk programma samen te stellen.
Indien u wilt meewerken aan de organisatie van deze dag of anderszins behulpzaam wilt zijn gedurende de dag, stuur dan een E-mail naar:

info@oranjefeestnieuwland.nl


Stichting Oranjefeest Nieuwland is opgericht op 12 januari 2000 en ingeschreven bij de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 32077810