Huisregels

Indien u zich bevindt op en rond het terrein waar het Oranjefeest Nieuwland haar activiteiten en attracties aanbiedt, bent u verplicht zich aan onze huisregels te houden. U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie van het Oranjefeest Nieuwland op te volgen. Onder het feestterrein wordt verstaan: De gehele PatriciŽrslaan, De Vergulde Valk en De Vergulde Pauw.

Het betreden van ons terrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers. Het Oranjefeest Nieuwland en de organisaties met wie wij samenwerken kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiŽle dan wel immateriŽle schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.

Zorg dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot ons terrein, attracties en/of de activiteiten weigeren.

Op ons terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank nuttigen. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij ook op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.

De kleedjesmarkt is alleen voor mensen die tweedehands en/of zelfgemaakte spullen verkopen. Verkoop voor commerciŽle doeleinden op de kinderkleedjesmarkt is NIET toegestaan. De verkoop van eten en drinken, alcohol en levende dieren op de kinderkleedjesmarkt is ook NIET toegestaan. Mits anders is afgesproken met de organisatie. Bij onveilige situaties (zoals vrije doorgang in geval van calamiteiten) kunnen wij u vragen om een andere plek te zoeken.

De kleedjesmarkt start om 8.00 uur, wie het eerste komt, heeft de beste plek. Het is niet toegestaan om de avond voor Koningsdag uw auto neer te zetten op het feestterrein. Wij zullen dan contact opnemen met de wijkagent. Het reserveren van een plek door middel van aftekenen geeft u geen recht op deze plek.

Het is verboden om op ons terrein drugs, wapens, e.d. bij u te hebben. Verboden spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.

Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.

Op grond van onacceptabel gedrag op ons terrein, kan de organisatie u de toegang tot het terrein, de attracties en/of de activiteiten weigeren of ontzeggen.

Komt u alstublieft lopend of met de fiets om de overlast in de buurt te beperken. Het feest-terrein is voetgangersgebied.

De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

Tijdens het evenement kunnen video-opnames en fotoís gemaakt worden van gebeurtenissen, optredens en personen. Bij het betreden van ons feestterrein gaat u hiermee stilzwijgend akkoord. Het Oranjefeest Nieuwland behoudt zich het recht voor deze beelden te gebruiken voor haar eigen promotionele doeleinden. Bij een verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd.

De medewerkers van het Oranjefeest Nieuwland zijn vrijwilliger. Indien er wachttijden ontstaan, rekenen wij op uw begrip.

Tevens wordt iedereen verzocht, na afloop van de feestvreugde, de overgebleven rommel in de daarvoor bedoelde containers te deponeren. Deze zijn te vinden op diverse plaatsen in het centrum.